QR

Área de foso y muralla

1. Àrea de fossat i muralla

Llegir més informació

Entrada y puerta del poblado

2. Entrada i porta del poblat

Llegir més informació

Calle circular y balsa

3. Carrer circular i bassa

Llegir més informació

Barrio de casas complejas

4. Barri de cases complexes

Llegir més informació

Barrio de casas simples

5. Barri de cases simples

Llegir més informació

Taller de prensado

6. Taller de premsat

Llegir més informació

Área libre de edificaciones. Silos y cubetas

7. Àrea lliure edificacions. Sitges i cubetes

Llegir més informació

Barrio de casas sencillas

8. Barri de cases senzilles

Llegir més informació

El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

9. El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

Llegir més informació

Área de agricultura

10. Àrea d’agricultura

Llegir més informació

Área de artesanía

11. Àrea d’artesania

Llegir més informació

Área de arquitectura

12. Àrea d’arquitectura

Llegir més informació