Àrea d’agricultura

IniciQR

Pel que fa a la proposta en agricultura, s’han desenvolupat diverses línies de recerca: el conreu de diverses espècies i l’experimentació sobre la construcció de sitges de diverses morfologies i amb diverses eines (de fusta o metall) i sobre la seva utilització i amortització.

La proposta inicial contemplava treballar simultàniament dues parcel·les de 100 m2, una amb blat comú i una altra amb ordi vestit, dos dels cereals més comuns en les mostres arqueobotàniques recuperades tant a Els Estinclells com a altres jaciments arqueològics de la plana occidental catalana.

QR Área de agricultura

Aquest experiment va propulsar l’experimentació amb la vinya i l’olivera.

L’objectiu no era únicament produir, es cercava experimentar tant en l’explotació com en l’elaboració de productes finals (la farina, el vi i l’oli principalment).

El conreu dels cereals està reservat a l’àrea occidental del CEP i està estructurat en dues àrees, una dedicada a l’experimentació pròpiament científica i l’altra al projecte didàctic.

Es podria considerar que la hipòtesi de partida de la branca agrícola era valorar si es podia reconstruir la vegetació i els cultius antics a partir de les mostres de l’arqueobotànica.

En aquest sentit, va ser clau tenir presents els diversos passos de processament dels aliments per organitzar l’espai de l’àrea agrícola del CEP. Ens referim a: la neteja (trepitjat, ventat, palejat, cribratge, etc.), processament (molins, morters, etc.) i transformació (cocció, bullit, etc.) dels productes vegetals.

Totes aquestes línies d’investigació, porten a valorar aspectes susceptibles de ser reconstruïts històricament, com l’agricultura i els seus processos, l’alimentació i qüestions culinàries, la medicina, l’economia, etc.

Les plantes són una part molt important en totes les cultures històriques i no menys a la protohistòrica; cal no oblidar que, a banda dels aspectes dits anteriorment, el món vegetal té un interès rellevant en el món cultual i religiós.
Per a dur a terme les diverses experimentacions relacionades amb el món de l’agricultura, s’han fet servir en tot moment criteris científics.

En el CEP es considera que els experiments ha de satisfer els requisits arquitectònics i tècnics, i també ha d’estar subjecte a la prova del temps, si com en aquest cas concret l’experiment té a veure amb l’agricultura, el detall ha de ser acceptable per a l’agrònom i l’especialista en conreus.

Una vegada s’ha completat l’experiment es fa una comparació dels resultats de la prova i de les dades arqueològiques.

Si hi ha correlació, la hipòtesi és vàlida, si no és així, cal rebutjar la hipòtesi inicial. La mateixa experimentació i els seus resultats pot fer que, en cas d’arribar a la segona possibilitat, puguin formular-se altres hipòtesis al respecte.

Actualment, en el CEP s’ha aturat l’experimentació sobre els cereals, però es pot visitar les produccions de vinya i oliveres, elements relacionats amb la producció de la premsa localitzada en el poblat ibèric. A més, de les sitges experimentals de diverses morfologies i els respectius diferents moments de funcionament.

En l’àrea del “petit camp de sitges” experimental en podeu veure diverses sitges buides: una troncocònica, una globular i una cilíndrica, a més d’una segellada.

Tots els punts d'interès:

Área de foso y muralla

1. Àrea de fossat i muralla

Entrada y puerta del poblado

2. Entrada i porta del poblat

Calle circular y balsa

3. Carrer circular i bassa

Barrio de casas complejas

4. Barri de cases complexes

Barrio de casas simples

5. Barri de cases simples

Taller de prensado

6. Taller de premsat

Área libre de edificaciones. Silos y cubetas

7. Àrea lliure edificacions. Sitges i cubetes

Barrio de casas sencillas

8. Barri de cases senzilles

El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

9. El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

Área de agricultura

10. Àrea d’agricultura

Área de artesanía

11. Àrea d’artesania

Área de arquitectura

12. Àrea d’arquitectura