Barri de cases simples

IniciQR

Un segon tipus de casa serien les de planta trapezoidal simple, que ocupen una mitjana de solar a l’entorn dels 33 m2 i generalment apareixen dividides en dues estances.

Les cases d’aquest tipus conformen el grup més nombrós del poblat: cases 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19. Aquests recintes no aporten indicis clars de tenir segon pis.

Respecte al barri de cases complexes, s’observa una diferència notable, passem de les cases del sector social preeminent a cases molt més modestes.

Aquestes diferències mostren les desigualtats socials internes que podien donar-se entre els habitants de Els Estinclells, tret que és característic de qualsevol fenomen urbà.

QR Barrio de casas simples

Aquestes cases simples són les úniques que presenten traces d’incendi, tot i que sembla clar que fou una destrucció no sobtada o violenta, ja que tant a la casa 9 com a la 10, un cop excavades les cendres i el material cremat, apareixen uns paviments buits de materials mobles metàl·lics o ceràmics in situ.

El fet que aquestes cases es cremessin ha permès conservar restes de sostre amb empremtes d’elements vegetals caigudes. Això ha ajudat a interpretar com eren els sostres d’aquestes cases i, a la vegada, ha facilitat identificar els elements vegetals que utilitzaven els ibers en els processos de construcció.

D’entre totes les cases simples, cal destacar la número 10, aquesta presenta un esquema clarament diferent. La planta és lleugerament trapezoidal, fa uns 18 m2 i està dividida en tres àmbits.

En aquest sentit, és la més petita de les cases senzilles i destaca el fet que presenta els seus accessos en el mur lateral esquerra i no a la façana com ho fan la resta. Aquest espai ha estat interpretat com el cos de guàrdia que s’encarregava de la defensa i protecció del poblat.

Tots els punts d'interès:

Área de foso y muralla

1. Àrea de fossat i muralla

Entrada y puerta del poblado

2. Entrada i porta del poblat

Calle circular y balsa

3. Carrer circular i bassa

Barrio de casas complejas

4. Barri de cases complexes

Barrio de casas simples

5. Barri de cases simples

Taller de prensado

6. Taller de premsat

Área libre de edificaciones. Silos y cubetas

7. Àrea lliure edificacions. Sitges i cubetes

Barrio de casas sencillas

8. Barri de cases senzilles

El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

9. El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

Área de agricultura

10. Àrea d’agricultura

Área de artesanía

11. Àrea d’artesania

Área de arquitectura

12. Àrea d’arquitectura