El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

IniciQR

La proposta de crear un Camp Experimental de la Protohistòria neix a finals de 2009 quan es comença a plantejar la museïtzació de la fortalesa ilergeta de Els Estinclells (Verdú, l’Urgell).

El CEP proposava crear i concentrar en un sol espai físic les principals línies d’arqueologia experimental sobre el món protohistòric peninsular.

Aquesta iniciativa ha permès donar impuls i difusió a l’experimentació general del món ibèric alhora que habilita els ponts necessaris per fer-ne també un aprofitament didàctic a nivell escolar.

QR El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

Aquest projecte es va iniciar amb el projecte Recercaixa CEP-Zer, en col·laboració entre la Universitat de Lleida i el Centre d’Estudis Lacetans.

La Fortalesa ilergeta de Els Estinclells de Verdú (l’Urgell) retrata de forma excepcional la vida i organització d’un poblat ibèric de finals del segle III aC. El seu abandonament sobtat no es pot deslligar dels conflictes bèl·lics internacionals de l’època en el context de la Segona Guerra Púnica.

El projecte científic, molt lligat al de difusió, s’encamina al coneixement d’aspectes que no han pogut desvetllar les excavacions arqueològiques i que tenen a veure amb les activitats que es desenvolupaven al poblat.

Es proposa un pla basat en l’arqueologia experimental sobre aquells aspectes documentats al mateix jaciment i a d’altres que són part essencial de la cultura ibèrica: la construcció, l’agricultura i la fabricació ceràmica.

El model que proposem és el d’un jaciment que interactuï contínuament amb el públic, amb l’investigador i amb l’administració. Per aconseguir això el jaciment ha de ser el centre de tot el projecte.

El model de Els Estinclells no està sotmès a cap important pressió urbanística, sí, però que rep l’afectació d’una gran obra pública com és el Canal Segarra-Garrigues i del procés de concentració parcel·lària prèvia a la construcció de la xarxa de regadiu.

Aquesta infraestructura ha propiciat la possibilitat que el jaciment passi a mans municipals, beneficiant-se així dels avantatges que suposa una administració de proximitat com és la local.

Aquesta iniciativa és fruit d’una intensa tasca de síntesi i difusió dels resultats del procés científic així com de pensar en el paper de l’experimentació en arqueologia i del coneixement científic de la protohistòria.

Tot això ha portat a reunir en un sol camp experimental (CEP Verdú) diferents iniciatives que separadament ja es feien i es fan arreu del territori (Sant Esteve d’Olius, Solsonès, Calafell, Verdú i altres).

Es pretén fer un ús de l’arqueologia experimental com una disciplina polisèmica que sigui capaç de combinar en un sol projecte la recerca experimental, el sistema educatiu i els valors democràtics de defensa, preservació i promoció del patrimoni cultural.

Tots els punts d'interès:

Área de foso y muralla

1. Àrea de fossat i muralla

Entrada y puerta del poblado

2. Entrada i porta del poblat

Calle circular y balsa

3. Carrer circular i bassa

Barrio de casas complejas

4. Barri de cases complexes

Barrio de casas simples

5. Barri de cases simples

Taller de prensado

6. Taller de premsat

Área libre de edificaciones. Silos y cubetas

7. Àrea lliure edificacions. Sitges i cubetes

Barrio de casas sencillas

8. Barri de cases senzilles

El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

9. El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

Área de agricultura

10. Àrea d’agricultura

Área de artesanía

11. Àrea d’artesania

Área de arquitectura

12. Àrea d’arquitectura